Echipa Managerială

Echipa managerială a gimnaziull Berlințieste formată din:

  • Țurcan Leonid – director, grad managerial doi
  • Ciornîi Andrei– director adjunct pentru instruire

ŞEFII DE COMISII METODICE DIN  GIMNAZIUL

Comisia  metodice Disciplinele Şeful comisii
Limba și Cominicării

Educația socio -umanistica

Ø Limba și literatura rusă;

Ø Limba ți literatura română;

Ø Limba și literatura ucraineană;

Ø Limba engleză;

Ø Istoria românelor și uneversală;

Ø educația civică;

Ø geografia;

Ø ICTPU;

Ø EMS

Șuparschaia Nadejda
Matematica și Științele Ø Matematica

Ø Chimie

Ø Fizica

Ø Biologie

Ø Informatica

Șovgur Tatiana
Clasele primare Ø Clasa a I-a

Ø Clasa a III-a

Ø Clasa a IV-a

Ostapenco Rima
Cultura arta și sport Ø Educația fizică

Ø Educația tehnologica

Ø Arta plastic

Ø Educația muzicală

Colțiuc Valentina
Dirigintele Ø Clasa a I-a

Ø Clasa a III-a

Ø Clasa a IV-a

Ø Clasa a V-a

Ø Clasa a VI-a

Ø Clasa a VII-a

Ø Clasa a VIII-a

Ø Clasa a IX-a

Nercaș Svetlana

Competenţa managerială a personalului de conducere se bazează pe realizarea obiectivelor proiectate.

Obiectivele de activitate ale managerilor şcolari sunt axate pe următoarele competenţe:

  • Capacitatea de gestiona eficient resursele umane;
  • Abordarea profesionistă a misiunii şcolare;
  • Capacitatea de a stimula atitudinea pozitivă a cadrelor didactice;
  • Deschiderea pentru acceptarea noului şi modernizării, permanentei schimbări;

Personal didactic 

În anul de studii 2015-2016, în liceu vor  activa  13 de  cadre didactice.

Calitatea cadrelor didactice:

  • Grad didactic unu- 1
  • Grad didactic doi- 9
  • fără grad -3