Misiune-viziune

Gimnaziul Berlinți acceptă rolul de iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor locale şi al culturii organizaţionale, încurajînd fermitatea, disciplina susţinută şi conştientă a elevilor, care dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţi, asigură succesul şi ierarhizarea în rîndul colectivelor de elevi, în liceu şi în localitate.

Misiunea şcolii derivă din proiectarea şi realizarea activităţii didactice în scopul dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor în plan intelectual, moral, tehnologic, estetic şi fizic. Pentru următorii ani, ne propunem să devenim un centru de formare a viitorilor cetăţeni europeni prin:

  • promovarea valorilor democratice europene;
  • dezvoltarea competenţelor transferabile solicitate de Uniunea Europeană (competenţe individuale, competenţe intelectuale, competenţe referitoare la relaţiile interpersonale, competenţe adaptative, competenţe computeriale);
  • dezvoltarea competenţelor de utilizare a limbilor străine, utilizând metode participative moderne de învăţământ.

Ne propunem să răsplătim încrederea beneficiarilor noştri oferindu-le servicii de calitate pentru că o educaţie temeinică şi continuă este o investiţie în viitorul nostru, al tuturor.