Structura organizatorică

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUŢIEI CU NOMINALIZAREA TREPTELOR, PROFILURILOR, NUMĂRUL CLASELOR-COMPLETE

Instituția Gimnaziul Berlinți este o instituţie de învăţămînt preuniversitar de stat, nonprofitabilă, care asigură elevilor o pregătire teoretică fundamentală, respectînd planul-cadru elaborat de ME al RM.

La treapta învăţămîntului gimnazial instruirea se desfăţoară conform planului-cadru

În continuare propunem dinamica completării claselor în anii 2013-2018